Меню

Наші партнери: Відділ з питань туризму управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації

Туристичною громадською організацією "Палітра Буковини" організовано низку заходів в партнерстві з відділом з питань туризму управління інфраструктури та туризму облдержадмінстрації

Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації в області державної політики у галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму і курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності в області, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;

пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом;

забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища в області;

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму і курортів в області.

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування державної політики у галузі туризму і курортів, забезпечує її реалізацію;

2) розробляє спільно з іншими підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій програми з питань туризму і розвитку курортів, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;

3) бере участь у розробленні проектів обласного бюджету, обласних програм економічного і соціального розвитку;

4) проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туризму і курортів в області, виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень;

5) бере участь у виконанні обласної програми зайнятості населення, вивчає потребу у фахівцях туристичної галузі, здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємств, установ та організацій туристичної індустрії;

6) здійснює заходи, спрямовані на удосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвиток ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності;

7) розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, забезпечення зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації вітчизняного туристичного продукту на зовнішньому ринку, зміни умов оподаткування та валютного регулювання, визначення особливостей приватизації та реструктуризації зазначених підприємств, демонополізації економіки, розвитку виробництва сувенірної та рекламної продукції;

8) розробляє з питань, що належать до його компетенції, пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності; забезпечує збирання та обробку статистичних даних і контроль за їх достовірністю;

9) вживає заходів до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств, забезпечення захисту їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринку, бере участь у межах своєї компетенції у виконанні міжнародних програм розвитку туристичної галузі;

10) подає в установленому порядку пропозиції щодо спрощення процедури оформлення візових документів для туристів, митних, прикордонних та інших видів контролю; вживає у межах своїх повноважень заходів до забезпечення прав іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон;

11) провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у галузі туризму і курортів, бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

12) організовує та координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів, а також діяльність курортних (крім санаторно-курортних) закладів незалежно від форми власності, пов'язану з використанням лікувальних ресурсів підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти;

13) бере участь у вирішенні питань облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об'єктами туристичної інфраструктури на території області, залучення інвестицій для розвитку туристичної індустрії, а також у розробленні проектів програм соціального і економічного розвитку населених пунктів;

14) організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму суб'єктам підприємницької діяльності;

15) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації туризму (туроператорська та турагентська діяльність) та екскурсійної діяльності (туристичний супровід);

16)  вносить у встановленому порядку до центрального органу виконавчої влади в галузі туризму пропозиції про анулювання відповідної ліцензії;

17)  видає дозволи на право здійснення туристичного супроводу;

18) бере участь у вирішенні питань щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі, розробляє програми забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню;

19) подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників управління, підприємств, установ та організацій туристичної галузі державними та відомчими нагородами і відзнаками;

20) координує діяльність підприємств туристичної галузі з питань обслуговування туристів, зокрема надання готельних послуг в області;

21)  виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

 

Контактні телефони: 52-28-23, 55-17-24